Week 5: 29 Augustus- 2 September 2016

LRK opedag

 

Taalwenk: Raadpleeg die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) vir enige navrae aangaande die spellingreëls van Afrikaans.   Taaltoffie: onmiddellik interessant   Taalfeit: Die GRA (Genootskap van die Regte Afrikaners) se wapen is na alle waarskynlikheid deur Ds.S J du Toit ontwerp.Hy is ook die pa van die alombekende Totius ,digter en akademikus. Ds. S J du Toit het die wapen op 26 Februarie 1876 tydens n buitengewone algemene vergadering voorgelê en is met n paar byvoegings goedgekeur. Dit is daarna in twee groottes gegraveer,en sou op alle GRA-publikasies gebruik word. Van 7 Desember 1877 tot die einde van 1879 het dit op die voorblad van die Afrikaanse Patriot verskyn.   Vergelyking: So honger soos n leeu.   Vaste uitdrukking: "Ten dele ken", beteken dat jy net iets klein weet of verstaan van 'n saak.   Woord van die week: Allerhoogste. Dit beteken dat daar geen wese of persoon bo God die Vader is nie. Hy en Hy alleen is ons Verlosser en ons Redder.   Aanhaling van die week: "Eerlikheid is die eerste hoofstuk in die boek van wysheid...."