MS TEAMS Gr R - 3

LAERSKOOL ROODEKRANS - MS TEAMS Ons handel hierde week die registrasie van leerders op die MS TEAMS-platform af. Ons wil egter ‘n beroep doen op alle ouers om op die platform te registreer

Brief: 20200603 -

BRIEF:  20200603

30 Junie  2020

Geagte Ouers

Die Staatskoerant no. 43465 wat 23 Junie 2020 gepubliseer is, gee ons toestemming om Maandag 6 Julie 2020, te begin met Gr. RR – Gr. 7.  Alle veiligheidsmaatreëls en protokolle is in plek en ons het die Departement van Onderwys in kennis gestel dat ons gaan begin.  Die skool mag op geen stadium op meer as 50% kapasiteit funksioneer nie. 

Oranje groep begin:  Maandag (6 Julie 2020), Woensdag, Vrydag, Dinsdag en Donderdag.